HYUNDAI SONATA 2011

 • На аукционе в США

$5 000

 • 120 тыс. миль
 • Бензин
 • 2.4 л
 • Автомат
 • Передний
 • 2011
Детали

HYUNDAI SANTA FE 2017

 • На аукционе в США

$10 000

 • 11 тыс. миль
 • Бензин
 • 2.4 л
 • Автомат
 • Полный
 • 2017
Детали

HYUNDAI SANTA FE 2011

 • На аукционе в США

$6 000

 • 97 тыс. миль
 • Бензин
 • 2.4 л
 • Автомат
 • Полный
 • 2011
Детали

HONDA CR-V 2015

 • На аукционе в США

$12 000

 • 45 тыс. миль
 • Бензин
 • 2.4 л
 • Автомат
 • Полный
 • 2015
Детали

HYUNDAI SONATA 2012

 • На аукционе в США

$5 500

 • 101 тыс. миль
 • Бензин
 • 2.4 л
 • Автомат
 • Передний
 • 2012
Детали

HYUNDAI SANTA FE 2012

 • На аукционе в США

$9 500

 • 158 тыс. миль
 • Бензин
 • 2.4 л
 • Автомат
 • Полный
 • 2012
Детали

HONDA CR-V 2016

 • На аукционе в США

$15 500

 • 17 тыс. миль
 • Бензин
 • 2.4 л
 • Автомат
 • Полный
 • 2016
Детали

HYUNDAI SONATA 2013

 • На аукционе в США

$4 000

 • 116 тыс. миль
 • Бензин
 • 2.4 л
 • Автомат
 • Передний
 • 2013
Детали

HYUNDAI SANTA FE 2013

 • На аукционе в США

$10 000

 • 47 тыс. миль
 • Бензин
 • 2.4 л
 • Автомат
 • Полный
 • 2013
Детали

HONDA CR-V 2017

 • На аукционе в США

$12 500

 • 13 тыс. миль
 • Бензин
 • 1,5 л
 • Автомат
 • Полный
 • 2017
Детали